Személyes adatok védelme

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

a www.agfoods.eu/hu címen elérhető weboldalhoz kapcsolódóan

Az AG FOODS Hungary Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, mint a www.agfoods.eu/hu, weboldalak jogosultja, a weboldalhoz kapcsolódó személyes adatkezelések tekintetében adatkezelőként jár el. Amennyiben Ön a weboldalt felkeresi, a weboldal működéséhez kapcsolódó rövid szöveges fájlok az un. cookiek, vagy sütik útján, valamint a weboldalon végzett tevékenységeitől függően egyéb esetekben (pl. kapcsolatfelvétel) az Ön személyes adatainak a kezelésére kerül sor. Személyes adatainak kezelésével összefüggésben az alábbi információkat bocsájtjuk a rendelkezésére:

 1. Kik vagyunk?

 1. AG FOODS Hungary Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő)

                Cégjegyzékszáma: 01-09-930571;

                Székhelye: 1033 Budapest, Szőlőkert u. 4.

Adószáma:11696728-2-41

E-mail címünk:info.hu@agfoods.eu

Telefonszámunk: +36-1-430-2260

Weboldalunk: http://www.agfoods.eu/hu

Az Adatkezelő a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére, ezért az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőt nem alkalmaz.

Társaságunk tárhely szolgáltatójának neve, címe és elérhetősége:

AG FOODS Group a. s.

Cégjegyzékszám 05651531

Škrobárenská 506/2, 617 00 Brno 

bejegyezve a Brno-i Járási Cégjegyzékbe, betétszám B 7823

e-mail: info.cz@agfoods.eu, telefon: +420 518 777 011,

web: http://www.agfoods.eu

2.Társaságunk az adatok kezelése során – ügyfeleink színvonalas kiszolgálása érdekében – az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

NÉV

CÍM

TEVÉKENYSÉG

AG FOODS GOURP A.S.

617 00 Brno, Škrobárenská 506/2, Csehország

IT szolgáltatás

AC Computing Bt

1035 Budapest, Kerék u.  26./X/56.

domain szolgáltatás

AG FOODS GROUP A.S.

617 00 Brno, Škrobárenská 506/2, Csehország

adatbázis karbantartás és feldolgozás, riportok készítése

Amennyiben az adatfeldolgozóink körét módosítjuk, a változásokat átvezetjük jelen tájékoztatónkban.

 1. Milyen alapelveket követünk adatkezelésünk során?

Az Adatkezelő az adatkezelése során alábbi alapelveket követi:

 1. személyes adatait jogszerűen és tisztességesen, valamint az Ön számára átláthatóan kezeljük;
 2. személyes adatait csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtjük, és azokat nem kezeljük a célokkal össze nem egyeztethető módon;
 3. az általunk gyűjtött és kezelt személyes adatait az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, valamint csak a szükségesre korlátozódnak;
 4. minden ésszerű intézkedést megteszünk annak érdekében, hogy az általunk kezelt személyes adatait pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek, a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljük vagy helyesbítjük.
 5. személyes adatait olyan formában tároljuk, hogy Ön csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig legyen azonosítható.
 6. megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk a személyes adatait megfelelő biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben.

Az Ön személyes adatai tekintetében  

 1. az Ön előzetes tájékoztatáson alapuló és önkéntes hozzájárulása alapján és csakis a szükséges mértékben és minden esetben célhoz kötötten kezeljük, azaz gyűjtjük, rögzítjük, rendszerezzük, tároljuk és felhasználjuk.
 2. egyes esetekben az Ön adatainak kezelése jogszabályi előírásokon alapul és kötelező jellegű, ilyen esetekben erre a tényre külön felhívjuk az Ön figyelmét.

 1. Milyen adatokat kezelünk?

Tevékenység megnevezése és az adatkezelés célja

Jogalap

Kezelt adatok

Időtartam

Nyilvántartási szám

Weboldal látogatása

Cél a weboldal rendeltetésszerű és színvonalas működésének biztosítása, a szolgáltatásaink minőségének ellenőrzése és javítása,

a rosszindulatú, weboldalunkat támadó látogatók beazonosítás,

a látogatottság mérésére, statisztikai célok

az Ön hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont), amit a weboldalon megjelenő kiemelt szövegsávban lévő „Elfogadom” gombra kattintással adhat meg. Ez egyben a cookie-k alkalmazásával történő személyes adatkezeléshez történő hozzájárulást is jelenti

IP cím

a látogatás időpontja

a meglátogatott aloldalak adatai,

az Ön által használt operációs rendszer és böngésző típusa

törvényben meghatározott ideig

 

Ügyintézés, panasz

 • észrevételre, panaszra válaszadás
 • jogi kötelezettségünk teljesítése
 • (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont)
 • teljes név
 • e-mail cím
 • telefonszám
 • levelezési cím
 • egyéb személyes üzenet
 • 5 évig

A weboldal megtekintése során automatikusan rögzítésre kerül a felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben - a felhasználó számítógépének beállításától függően - a böngésző és az operációs rendszer típusa, illetve az IP cím. Ezen adatokból automatikusan statisztikai adatok képződnek.  Az adatokat nem kerülnek összekapcsolásra személyes adatokkal.

A weboldal a bejelentkezés esetén session ID-t, vagyis egy, az Ön gépének azonosítására szolgáló azonosítót küld, továbbá a weboldalon történő böngészés során rövid szöveges vagy számsor azonosítót fájlok, (cookie-k vagy sütik) elhelyezésére is sor kerül az Ön gépén. Tájékoztatjuk, hogy sem az ún. session ID, sem az alkalmazott más cookie-k nem alkalmasak az Adatkezelő általi személyazonosításra, mivel nem a felhasználót (vagyis a weboldalt meglátogató személyét), hanem az általa használt böngésző programot, és eszközt azonosítják.

 1. Mik azok a sütik és hogyan kezeljük őket?

 1. Mik azok a sütik?

A sütik (cookie-k) olyan kisméretű adatfájlok (továbbiakban: sütik), amelyek a weboldalon keresztül a weboldal használatával kerülnek az Ön számítógépére úgy, hogy azokat az Ön internetes böngészője menti le és tárolja el. A leggyakrabban használt internetes böngészők (Chrome, Firefox, stb.) többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik letöltését és használatát, az viszont már Öntől függ, hogy a böngésző beállításainak módosításával ezeket visszautasítja vagy letiltja, illetve Ön a már a számítógépen lévő eltárolt sütiket is tudja törölni.  A sütik használatáról az egyes böngészők „súgó” menüpontja nyújt bővebb tájékoztatást.

A sütik két formáját alkalmazzuk a weboldal működése során az ideiglenes (vagy un. munkamenet) sütiket, továbbá a tartós, hosszabb ideig tárolódó sütiket. Az ideiglenes sütik, és a hosszabb időn át tárolódó sütik is azt a célt szolgálják, hogy az adott böngésző, és így az adott számítástechnikai eszköz (pl. asztali számítógép, laptop) azonosíthatóvá váljon. Az ennek során kezelt adat tehát az azonosítást szolgáló sütik, valamint az adott azonosítóhoz kapcsolódó, a weboldalon kifejtett aktivitás (pl. a weboldal megnyitásának, elhagyásának/bezárásának ideje, a weboldalon végrehajtott műveletek, az innen megnyitott weboldal).

A sütikről az első látogatás megkezdésekor tájékoztatja Önt és kérjük az Ön hozzájárulását.

Az Adatkezelő nem alkalmaz és nem is engedélyez olyan sütiket, amelyek segítségével harmadik személyek az Ön hozzájárulása nélkül adatot gyűjthetnek.

A sütik elfogadása nem kötelező, az Adatkezelő azonban nem vállal azért felelősséget, ha sütik engedélyezése hiányában a weboldalunk esetleg nem az elvárt módon működik.

 1. Milyen sütiket alkalmazunk?

A vállalat weboldala a Google Analytics szolgáltatást használja, melyet a Google, Inc. vállalat (a továbbiakban csak „Google“) szolgáltat.

Bővebb információ az alábbi linken érhető el:

Adatvédelmi irányelvek – Adatvédelmi és Általános Szerződési Feltételek – Google

A harmadik féltől származó sütiről (third party cookie) részletesen itt https://www.google.com/policies/technologies/types/, az azokkal kapcsolatos adatkezelésről pedig itt https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=hu olvashat.

 1. Mit kell tudni még a honlapunkkal kapcsolatos adatkezelésünkről?

A személyes adatait Ön önkéntesen bocsátja rendelkezésünkre az Adatkezelővel történő kapcsolattartása során, éppen ezért kérjük, hogy adatai közlésekor fokozatosan ügyeljen azok valódiságára, helyességére és pontosságára, mert ezekért Ön felelős. A helytelen, pontatlan vagy hiányos adat akadálya lehet a szolgáltatásaink igénybevételének.

Amennyiben Ön nem a saját, hanem más személy személyes adatait adja meg, úgy vélelmezzük, hogy Ön az ehhez szükséges felhatalmazással rendelkezik.

Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor ingyenesen visszavonhatja.

A hozzájárulás visszavonásának regisztrálását – technikai okokból a törvényben megjelölt határidővel vállaljuk, azonban felhívjuk a figyelmét arra, hogy jogi kötelezettségünk teljesítése vagy jogos érdekeink érvényesítése céljából bizonyos adatokat a hozzájárulás visszavonása után is kezelhetünk.

Megtévesztő személyes adat használata esetén, személyes adatait haladéktalanul töröljük, illetve – szükség esetén – megőrizzük azokat a polgári jogi felelősség megállapításának vagy büntető eljárás lefolytatásának időtartama alatt.

 1. Egyéb adatkezelési kérdések

Az Ön adatait csak jogszabályban meghatározott keretek között továbbíthatjuk, adatfeldolgozóink esetében pedig szerződéses feltételek kikötésével biztosítjuk, hogy ne használhassák az Ön hozzájárulásával ellentétes célokra az Ön személyes adatait. További információ a 2. pontban található.

A bíróság, az ügyészség és más hatóságok (pl. rendőrség, adóhivatal, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) tájékoztatás adása, adatok közlése vagy iratok rendelkezésre bocsátása érdekében megkereshetik az Adatkezelőt. Ezekben az esetekben adatszolgáltatási kötelezettségünket a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges mérték kötelesek vagyunk teljesíteni.

Az adatkezelő adatkezelésébenrészt vevő közreműködői és munkavállalói előre meghatározott mértékben – titoktartási kötelezettség terhe mellett – jogosultak az Ön személyes adatait megismerni.

Az Adatkezelő az adatkezelési műveletek technikai és eljárási szabályainak kidolgozása során nagy hangsúlyt fektet arra, hogy az Ön adatainak a megfelelő fizikai és informatikai védelme biztosított legyen. Az Ön személyes adatait megfelelő technikai és egyéb intézkedésekkel védjük, valamint biztosítjuk az adatok biztonságát, rendelkezésre állását, továbbá óvjuk azokat a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, sérülésektől illetve nyilvánosságra hozataltól és bármilyen egyéb jogosulatlan felhasználástól. Az Adatkezelő biztosítja továbbá, hogy a kezelt adatokhoz csak az arra feljogosítottak férhessenek hozzá és a kezelt adatok hitelessége és változatlansága biztosított legyen, az Adatkezelő az adatkezelés során alkalmazott eszközöket és intézkedéseket ennek megfelelően választja meg.

 A szervezeti intézkedések keretében épületeinkben ellenőrizzük a személyes adatokhoz történő fizikai hozzáférést, munkavállalóinkat folyamatosan oktatjuk és a papír alapú dokumentumokat megfelelő védelemmel elzárva tartjuk. A technikai intézkedések keretében titkosítást, jelszóvédelmet és vírusirtó szoftvereket használunk. Az alkalmazott intézkedések célja elsősorban a kezelt adatokhoz történő jogosulatlan hozzáférés lehetőségnek, az adatok jogosulatlan megváltoztathatóságának, továbbításának, nyilvánosságra hozatalának, törlésének vagy sérülésének elkerülése, megakadályozása.

Felhívjuk azonban a figyelmét arra, hogy az interneten keresztüli adattovábbítás nem tekinthető teljes körűen biztonságos adattovábbításnak az Adatkezelőhöz beérkezett adatok tekintetében azonban szigorú előírásokat tartunk be az Ön adatainak biztonsága és a jogellenes hozzáférés megakadályozása érdekében.

Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseivel Ön az info.hu@agfoods.eu e-mail címen, illetve a 1033 Budapest, szőlőkert utca 4. szám alatti postacímen kérhet további tájékoztatást, válaszunkat késedelem nélkül, 15 napon belül megküldjük Önnek az Ön által megadott elérhetőségre. 

 1. Melyek az Ön jogai és jogorvoslati lehetőségei?

Ön az adatkezeléssel kapcsolatban jogosult

 • a megfelelő és átlátható tájékoztatásra, ennek keretében, hogy visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e;
 • az általunk kezelt személyes adatai helyesbítését, módosítását, kiegészítését kérni,
 • kezelt személyes adatainak törlését kérni, amennyiben az adatkezelés kizárólag az Ön hozzájárulásán alapul;
 • személyes adatai kezelésének korlátozását kérni;
 • tiltakozni személyes adatai kezelése ellen, illetve korábban adott hozzájárulását bármikor visszavonni;
 • arra, hogy az Önre vonatkozó, és Ön által az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. Ez a jog akkor illeti meg Önt, ha az adatkezelés az adatkezelés hozzájárulásán, vagy szerződésen alapul, és automatizált módon történik. A jog gyakorlása nem érintheti hátrányosan mások jogait, szabadságát.
 • bíróság előtt jogorvoslattal élhet,
 • sérelmesnek vélt adatkezelés esetén a felügyeleti hatósághoz fordulni (https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html).

Felügyelő Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: https://naih.hu/

Az Ön kérelmére, kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn, de legfeljebb 8 napon belül tájékoztatást adunk az Ön általunk kezelt, illetve az általunk – vagy a megbízott adatfeldolgozónk által – feldolgozott

 • adatairól,
 • azok forrásáról,
 • az adatkezelés céljáról és jogalapjáról,
 • időtartamáról, ha pedig ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól,
 • az adatfeldolgozóink nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységükről,
 • adatvédelmi incidensek körülményeiről, hatásairól és az elhárításukra valamint megelőzésükre tett intézkedéseinkről, továbbá
 • az Ön személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A tájékoztatás ingyenes kivéve akkor, ha Ön a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet már nyújtott be hozzánk. Az Ön által már megfizetett költségtérítést visszatérítjük abban az esetben, ha az adatokat jogellenesen kezeltük vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. A tájékoztatást csak törvényben foglalt esetekben tagadhatjuk meg jogszabályi hely megjelölésével, valamint a bírósági jogorvoslat illetve a Nemzeti Adatvédelmi és InformációszabadságHatósághoz fordulás lehetőségéről tájékoztatással.

Társaságunk a személyes adatok helyesbítésről, zárolásról, megjelölésről és törlésről Önt, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította, kivéve akkor, ha az értesítés elmaradása az Ön jogos érdekét nem sérti.

Amennyiben az Ön helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesítjük, a kérelem kézhezvételét követő 15 napon belül írásban vagy – az Ön hozzájárulásával – elektronikus úton közöljünk elutasításunk indokait és tájékoztatjuk Önt a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Amennyiben Ön tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen, a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgáljuk és a döntésünkről Önt írásban tájékoztatjuk. Amennyiben úgy döntöttünk, hogy az Ön tiltakozása megalapozott, abban az esetben az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetjük, és az adatokat zároljuk, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Abban az esetben megtagadjuk a kérés teljesítését, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Amennyiben Ön a döntésünkkel nem ért egyet, illetve ha elmulasztjuk a határidőt, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül Ön bírósághoz fordulhat.

Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az érintett választása szerint – az érintett lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható amennyiben megítélése szerint az Adatkezelő személyes adatait jogszabály, vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában foglalt rendelkezéseket megsértve kezeli. Külföldi állampolgár a lakóhelye szerint illetékes felügyeleti hatósághoz is fordulhat panasszal.

Kérjük Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keresse meg az Adatkezelőt.

 1. Melyek a főbb irányadó jogszabályok tevékenységünkre?

 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR)
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény - (Info tv.)
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény - (Eker tv.)
 • az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény - (Ehtv)
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.)
 • a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény. (Pktv.)
 • a Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során. 

 1. Adatkezelési Tájékoztató módosítása

Társaságunk fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési Tájékoztató módosítására, amelyről az érintetteket megfelelő módon tájékoztatja. Az adatkezeléssel kapcsolatos információk közzététele a www.agfoods.hu